Entreprenør Ansgar Birkeland AS

Entreprenør Ansgar Birkeland AS har over 60 års erfaring i anleggsbransjen og utfører alt innan grunnarbeid, masseflytting og kommunaltekniske arbeider.

OM OSS

Entreprenør Ansgar Birkeland AS er ei familieeigd bedrift med over 60 års erfaring i anleggsbransjen, spesielt innan grunnarbeid, masseflytting, sprengingsarbeid og kommunaltekniske arbeider.

Me har vårt hovedkontor på Hosteland i Masfjorden, og ei avdeling i Gulen Industrihamn, Sløvåg. Entreprenør Ansgar Birkeland AS har ei rekke dyktige medarbeidere som er kvalifisert til å ta lederansvar på prosjekter innan sitt fagområde. Me har høg fokus på rekruttering til bransjen og tar årleg inn 1 – 2 lærlingar.

Heim 1

MASKINPARKEN VÅR

Vår anleggsbedrift har eit breitt spekter av maskiner som er spesialdesigna for å handtere ulike prosjekt i bransjen. Me har ei imponerande samling av tungt utstyr, inkludert gravemaskiner, dumparar, hjullastarar og lastebilar med dumperkasser.

Desse maskinene er alle av høg kvalitet og designa for å halde ut i tøffe tilhøve på byggeplassar. Me kan dermed sikre deg ein effektiv og påliteleg utføring av alle dine anleggsprosjekt, uansett storleik og kompleksitet.

Heim 2
Heim 3
Heim 4
Heim 5