OM OSS

Entreprenør Ansgar Birkeland AS er ei familieeigd bedrift med over 60 års erfaring i anleggsbransjen, spesielt innan grunnarbeid, masseflytting, sprengingsarbeid og kommunaltekniske arbeider.

Me har vårt hovedkontor, verkstad og lager på Hosteland i Masfjorden, og ei avdeling, verkstad og lager i Gulen Industrihamn, Sløvåg. Entreprenør Ansgar Birkeland AS har ei rekke dyktige medarbeidere som er kvalifisert til å ta lederansvar på prosjekter innan sitt fagområde. Me har høg fokus på rekruttering til bransjen og tar årleg inn 1 – 2 lærlingar.

Om oss 1

Vår kompetanse

 • Bergsprengingsleiarar
 • Bergsprengarar
 • ADR sikkerheitsrådgjevar
 • Fagteknikkar/ fagingeniør
 • Landmåling/ stikning
 • Anleggsmaskinførarar
 • Anleggsmaskinreparatør
 • Yrkessjåførar
 • ADK (VA-ledningsanlegg)

Våre folk er utdanna for arbeid langs veg.

Våre godkjenningar:

Sentrale godkjenningar i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak
 • Utføring av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
 • Utføring av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
 • Utføring av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
 • Søkar (for alle typar tiltak) i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Veg-, uteareal og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

Godkjent og registrert i StartBank

Godkjent lærebedrift gjennom yrkesopplæringsnemda i Hordaland

 • Godkjent lærebedrift i Anleggsmaskinførarfaget
 • Godkjent lærebedrift i Fjell- og bergverksfaget
 • Godkjent lærebedrift i Anleggsrørleggarfaget
 • Godkjent lærebedrift i Vegdrift- og vegvedlikehaldsfaget

Stiftelsen Miljøfyrtårn

 • Årleg klima- og miljørapport kan framstillast ved etterspurnad.